iRuss 96% fulladet

Lørdag 10. – tirsdag 13. januar kl 1900
I år er det kullet ’96 som rocker!

Bygd for fart

Torsd 13. nov kl 1900 i Falkbergetsalen. I «Bygd for fart» hylles alle som har drømmer.