iRuss 96% fulladet

Lørdag 10. – tirsdag 13. januar kl 1900
I år er det kullet ’96 som rocker!

Raasten Rastah

Torsd 25. – 28. sept på Røros. Festivalen har ei målsetting om å være en møteplass.

Frode Fjellheim med band

Lørd 27. sept kl 21.30 i Falkbergetsalen. Frode Fjellheim ga i 2004 ut CD-en Aejlies Gaaltije.