Åpning av Litteraturfest Røros

Fred 3. okt kl 19.00 i Falkbergetsalen. Årets utgave av Litteraturfest Røros byr på sterke navn.

Levi Henriksen & Thomas Mårud med Bra Landsens Folk

Lørd 4. okt kl 2000 i Falkbergetsalen. Som en del av Litteraturfest Røros blir det konsert.

Raasten Rastah

Torsd 25. – 28. sept på Røros. Festivalen har ei målsetting om å være en møteplass.

Frode Fjellheim med band

Lørd 27. sept kl 21.30 i Falkbergetsalen. Frode Fjellheim ga i 2004 ut CD-en Aejlies Gaaltije.