276 Visninger |  Lik

Makt og avmakt

Mandag 23. oktober Kl 1900 i Falkbergetsalen
Pris: 180,- (ord.), 150,- (stud. og honnør)
Kjøp eBillett

Antero Hein og Tony Tran – DansiT

Finnes det fortsatt et hierarki i det skandinaviske samfunnet? Med Makt og avmakt utfordrer Antero Hein og Tony Tran den nordiske identiteten.

Færøyene har lenge vært under besittelse av Danmark. Norge og Sverige har drevet systematisk undertrykkelse av samene. Hva er forskjellen på å være nordmann, svensk eller færøysk? Hvordan oppfatter vi nordisk identitet? Makt og avmakt består av en nordisk sammensetning av to mannlige dansere og musikk av en færøysk komponist. Lys og skygge former konstant rommet og handlingen i et intenst møte mellom de to danserne. Konsept, koreografi og dans: Antero Hein, Tony Tran

«Makt og Avmakt» er på turné i Midt-Norge som del av Dansenett Norge. Dansenett Norge er et resultat og en videreføring av to pilotturnéår igangsatt og gjennomført av DansiT – Dansekunst i Trondheim og Midt-Norge og Dansens Hus.