Røros Kultur- og konferansesenter AS (RKK AS) er eier av bygget Storstuggu.

Aksjonærer er Røros kommune 51% og Røros Hotell AS 49%. RKK AS fungerer som et eiendomsselskap og leier igjen ut til disse to hovedleietagere.

Røros Kommune forestår i sin tur all drift av kulturaktiviteter og kino.
Røros Hotell forestår all drift av konferanser.

Både RKK og leietagere har i forskjellige grader en avtale med et inhouse teknikkfirma, Røros Teknikk AS, som utfører drift og vedlikehold av bygg, tekniske anlegg og teknisk utstyr.
Daglig leder: Lars Inge Sevatdal

Styremedlemmer; Jens Ivar Tronshart (styreleder), Guri Heggem, Margit Krogh, Terje Lysholm og Olav Betten.

Storstuggu har 3 hovedfunksjoner

  • Kultursenter for Røros kommune.
  • Regionalt kulturhus for Røros, Holtålen, Tydal og Os.
  • Kurs- og konferansesenter for Røros Hotell.

Røros Kultur- og Konferansesenter sto ferdig i januar 2000 og er et kombinert flerbruksbygg som både er et regionalt kulturhus og et moderne konferansesenter med god kapasitet og godt utstyrt med teknisk utstyr. Storstuggu er fysisk tilknyttet Røros hotell.

Hovedideen bak Storstuggu er å oppnå en tileggseffekt ved å forene et allsidig kultursenter for Røros og Fjellregionen med et moderne konferansesenter innefor markedet store konferanser og middelstore messer. Et hus for hverdag og fest, et sted med respekt for samværskulturen på Røros og attraktivt miljø for en mer internasjonalt preget møte- og selskapskultur. Oppgaven var å skape et arkitektonisk og teknisk avansert hus og et prosjekt som kunne bli hovedmotoren i kulturlivet og reiselivet i Røros-området. Storstuggu skulle ikke bare vitalisere byen og regionen, men også trygge sysselsettingen og bidra til å sikre fremtiden for Røros flyplass. Hotellets eierselskap og Røros kommune tok hver 30 millioner kr av finansieringen gjennom utbyggingsselskapet, Røros Kultur- og konferansesenter AS.

Grunnkonseptet

Grunnkonseptet ble arvet fra Nordens Hus på Færøyene, som også er tegnet av Ola Steen Arkitektkontor AS. Dette kultursenteret som ble reist av Nordisk Råd og Færøyenes landsstyre i 1983 og har vist seg å bli et internasjonalt foregangsprosjekt for kompakte flerbruks kulurhus med stor arrangementsmessig og bygningsteknisk fleksibilitet. Men Storstuggu har gått lengre i å utvikle tidsbesparende løsninger, for eksempel omstilling fra flatt golv til amfier for publikum, på omlegging fra prosceniumscene til amfiscene eller tosceneløsning, og ikke minst på sammenkobling av sals- og foajearealer. Anlegget på Røros er ennå mer driftsøkonomisk og personellbesparende, og det gjrø mer effektivt bruk av motoriserte lydskillevegger og luftputetransporterte publikumspodier. Særlig gjelder dette Falkbergesalen som av mange i dag regnes som en av Europas mest fleksible flerbrukssaler. Her kan publikumskapasiteten variere fra noen hundre til over 1000, avhengig av arrangementstype og -mønster. I Storstuggu er det lagt vekt på at de høyteknologiske løsningene skal være diskrete. Det er valgt stillegående maskiner og solide pubilkumsamfier, og rommene er i liten grad dominert av den omfattende scene- og konferansetekniske utrustningen.

Miljøfyrtårn

Røros Kultur- og konferansesenter AS (RKK AS) er Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn