Denne ligger på samme plan som Christianus Sextus og har plass for rundt 50 stk.
I tilknytning til kafeen ligger et mindre kjøkken med muligheter for enkel bevertning.