Teknisk utstyr

Tekniske installasjoner inkluderer Ssenerigg med 14 motoriserte trekk og 48-kanals lysanlegg. Det finnes 8 tekniske bruer over salen som er integrert i…