Gropa

Gropa er et mindre lokale med fast amfi og kapasitet til rundt 100 stk. Lokalet passer til mindre kurs/foredrag og…