491 Visninger |  Lik

Artut kulturfest

7.-13. november 2022

Etter et års pause drar Virksomhet for kultur og fritid i Røros kommune i gang Artut kulturfest på ny. Ettersom 2022 er frivillighetens år, falt det ganske naturlig at årets Artut kulturfest måtte få frivillighet som tema! Dette markerer vi på forskjellige vis – blant annet med:

  • Gratis husleie for frivilligheten på Storstuggu under Artut-uka 7.-13. nov.
  • Gratis fagseminar for frivilligheten mandag 7. november
  • Oppfordring til lag/foreninger om å arrangere «Vår dag» under Artut-uka
  • Samarbeid mellom kommunale instanser og det frivillige kulturliv, blant annet gjennom konserter og andre arrangement

I tillegg til dette er Artut som tidligere år åpent for absolutt alle for å gjøre noe ekstra, arrangere noe, ha åpen dag eller noe helt annet, og bruke Artut sin hjemmeside, Facebook og Instagram for å markedsføre sitt innhold.

Programinnhold legges fortløpende ut på Artut.no, Artut kulturfest Facebook og Artut kulturfest på Instagram i dagene fremover. 

Om Artut kulturfest:

Artut kulturfest kom i stand som følge av NATO-øvelsen Trident Juncture i 2018, hvor Storstuggu ble omgjort til HQ, og all kulturaktivitet måtte flyttes ut av huset.  Virksomhet for kultur og fritid lagde da en egen kulturfest – hvor kultur i nye, uvante rom ble tema: Art (kunst) UT! De påfølgende år har vi arrangert Artut både i 2019 og 2020. I 2021 ble Artut lagt på is, men nå er vi tilbake – med Artut med frivillighet! Årets Artut kulturfest skjer i perioden 7.-13. november.