315 Visninger |  Lik

UKM 2018

Lørdag 10. mars:
1800: Offisiell Åpning | Kunstutstilling
1900: Filmvisning i kinosalen

Søndag 11. mars:
1500: Sceneforestilling

Voksne: 150,- Gratis inngang for alle under 20 år.
Billetter skaffes i billettluka på Storstuggu.
Billetten gjelder begge dager.

UKM står for Ung Kultur Møtes. UKM er en møteplass for ungdom og kultur, der vi skaper noe sammen. I 2018 strekker UKM seg over hele tre dager, og vi snakker med andre ord minifestival for, av og med ungdom!

UKM foregår denne helgen på to arenaer: Ungdommens Hus og Storstuggu. Fredagen er viet deltagerne – da skal det sosialiseres, registreres og spises. Alt dette skjer på Ungdommens Hus. Lørdag og søndag åpnes Storstuggu for publikum, hvor ungdommenes egne kulturuttrykk vises frem i kinosal, i utstillingslokaler og på scene. Inngangsbilletten gjelder begge dager.

Fullstendig program finner du på www.ukm.no/roros